Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Raznolikost in vključevanje

Picture showing 6 people

Za EU je raznolikostbogastvo ter vir inovacij, ustvarjalnosti in moči. Raznoliko in vključujoče okolje je okolje, v katerem imajo vsi ljudje iz različnih okolij enake možnosti in občutek pripadnosti ter so cenjeni zaradi svojega edinstvenega prispevka.

Pravičen izbirni postopek je le prvi korak za privabljanje raznolikega nabora talentov.

Institucije, organi in agencije EU so enako zavezani ohranjanju raznolikosti in ustvarjanju vključujočega delovnega okolja. To stalno zavezo izvajajo z vrsto ciljno usmerjenih ukrepov. Med njimi so na primer:

  • ukrepi, katerih cilj je zagotoviti, da se vsi uslužbenci EU počutijo cenjeni in lahko na celotni poklicni poti izrazijo svoj polni potencial;
  • kadrovska politika za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja z možnostjo dela na daljavo in prožnimi ureditvami dela za vse zaposlene;
  • usposabljanje vodstvenih delavcev in zaposlenih, da se naslovijo in odpravijo diskriminacija in nadlegovanje, ustrahovanje ter razdiralno ali neprimerno vedenje na delovnem mestu.

Več o raznolikosti in vključevanju v institucijah in organih EU

Urad EPSO v svojih dejavnostih ozaveščanja izpostavlja enake možnosti in raznolikost, da bi privabil raznolike talente iz vseh držav članic EU. Poleg tega sprejema ciljno usmerjene ukrepe komuniciranja, kot je poziv k sodelovanju za organizacije EU na področju raznolikosti in vključevanja. Ta poziv je del prizadevanj urada EPSO, da nagovori čim bolj raznolike talente, da bi se povečala raznolikost njegovega nabora kandidatk in kandidatov ter v končnem smislu tudi zaposlenih v institucijah EU.