Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Picture showing a group of students

PRIDRUŽI SE NAŠI EKIPI

Ali želiš kot študent/študentka pridobiti delovne izkušnje in navezati stike? Iščemo namreč motivirane, odprte in zavzete mlade ljudi, 
ki bi bili naši ambasadorji zaposlovanja. Iščemo prostovoljce, ki bodo na univerzah po EU promovirali poklicne poti v evropskih institucijah.

Študent ambasador:

 • seznani se z možnostmi za zaposlitev v institucijah EU in jih predstavi drugim študentom
 • vzpostavi zanimivo študentsko mrežo v Evropi
 • pridobi izkušnjo, ki bo v njegovem življenjepisu vzbudila pozornost bodočih delodajalcev
 • razvije veščine javnega nastopanja, trženja in kadrovanja 
 • deležen je uvajanja in dela pod vodstvom mentorja ves čas ambasadorskega dela
 • dobi možnost spoznati visoke uradnike EU
 • prejme priporočilo na podlagi svojega dela
 • kontaktna oseba za študente, ki jih zanima zaposlitev v institucijah EU 
 • razvoj univerzitetnih mrež in zagotavljanje informacij o možnostih zaposlitve v institucijah EU
 • aktivna navzočnost na spletu in v družbenih medijih
 • priprava predstavitev, udeležba na zaposlitvenih dogodkih na univerzi in iskanje zanimivih govornikov
 • odgovarjanje na vprašanja o poklicnih možnostih v institucijah EU
 • raziskovanje ciljnih skupin in stiki z univerzitetnimi mediji
 • priprava poštnih seznamov in seznanjanje o poklicnih možnostih v institucijah EU prek primernih kanalov

Več informacij o ambasadorjih zaposlitev EU:

 • priprava najmanj enega informativnega dogodka ali predstavitve na temo poklicnih možnosti v institucijah EU ali udeležba na takem dogodku
 • najmanj dve uri ambasadorskega dela na teden
 • redni stiki s koordinatorjem za zaposlovanje v EU
 • udeležba na vseh usposabljanjih, ki jih EPSO zagotavlja na spletu 
 • vodenje dnevnika dejavnosti in redno poročanje
 • odlične komunikacijske spretnosti in veščine v navezovanju stikov
 • pripravljenost na učenje in deljenje informacij
 • dobre organizacijske spretnosti
 • usmerjenost na kakovost dela in doseganje rezultatov

Sami odločate, koliko promocijske dejavnosti boste opravljali poleg svojega študija. Iščemo ambasadorje z ustvarjalnimi novimi zamislimi za promoviranje poklicne poti v institucijah EU.

Izbirni postopek za študijsko leto 2023/2024 se bo začel februarja/marca 2023.

Prijavite se, če: 

 • ste državljan/-ka EU
 • tekoče obvladate angleščino in enega od jezikov države, v kateri študirate;
 • se lahko udeležite obveznega enodnevnega usposabljanja oktobra 2023;
 • ste vpisani na univerzo in boste redno obiskovali predavanja v celotnem obdobju opravljanja ambasadorskih nalog (oktober 2023–september 2024);
 • ste vpisani na eno od sodelujočih univerz.

Seznam sodelujočih univerz smo pripravili v sodelovanju z nacionalnimi vladami. Trenutno ne moremo podpirati ambasadorjev na drugih univerzah.

Če vaše univerze ni na seznamu, obiščite to stran ponovno na začetku prihodnjega leta in poiščite nov, posodobljeni seznam.

Kontakt

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu