Skip to main content

Vodje administracije v delegacijah EU

Ste nadarjeni strokovnjak ali strokovnjakinja, ki se zanima za mednarodno kariero vodje administracije na delegaciji EU?

EU išče vodje administracije (razred AST 4). Kandidati in kandidatke, ki se bodo zaposlili, bodo delali v Evropski službi za zunanje delovanje (ESZD).

Vodje administracije pomagajo vodjem delegacij EU pri izpolnjevanju njihovega mandata v zvezi s tekočim vodenjem delegacije, kar med drugim vključuje upravljanje administrativnega proračuna in človeških virov, nadziranje logistike, zalog in storitev ter skrb za varnost in varovanje osebja in premoženja. Skupaj z vodjo delegacije boste odgovorni za celotno administrativno in finančno izvrševanje proračuna delegacije ter prispevali k nemotenemu delovanju delegacije.

Vse osebje ESZD v rednih časovnih presledkih službuje na delegacijah Unije. Na svoji poklicni poti se uradnice in uradniki ESZD selijo med različnimi geografskimi regijami in sedežem ESZD ter/ali delovnimi mesti. Nekatere delegacije se nahajajo v državah, v katerih so življenjske in varnostne razmere lahko težke.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne raznolikosti in spodbujanje enakih možnosti sta temeljni načeli EU. Evropski urad za izbor osebja (EPSO) si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in postopku za uveljavljanje posebnih prilagoditev pri opravljanju izbirnih testov si lahko preberete na tej strani.

Pogoji za prijavo

Ali imate državljanstvo države članice EU in znanje vsaj dveh uradnih jezikov EU – temeljito obvladate enega od 24 uradnih jezikov EU, zadovoljivo pa še angleščino ali francoščino? Potem ste oseba, ki jo iščemo!

Poleg tega morate imeti bodisi z diplomo potrjeno vsaj dvoletno posrednješolsko izobrazbo s področja prava, poslovodenja, upravljanja človeških virov, financ, računovodstva, logistike, upravljanja stavb ali inženirstva ter nato vsaj 6 let ustreznih delovnih izkušenj bodisi s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni, ter nato vsaj 9 let ustreznih delovnih izkušenj.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati 14. julija 2022.