Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako naj naložim/povežem svoja dokazila?

Najpozneje dan pred začetkom testov v ocenjevalnem centru morate predložiti skenirane kopije ustreznih dokazil v podporo informacijam iz vaše prijave. Kopije dokazil morajo biti:

A. naložene v vaš račun EPSO in
B. povezane z vašo prijavo

Podrobnosti o dokazilih, ki jih je treba naložiti, so v Splošnih pravilih za javne natečaje, ki so priložena razpisu natečaja.

A. Naložite dokazila v svoj račun EPSO

Skenirane kopije dokazil najprej naložite v svoj račun EPSO, tako da kliknete gumb „Naloži dokazila“, ki je na voljo v vašem računu EPSO.

Ustrezna dokazila se lahko nanašajo na eno od naslednjih štirih vrst:

  1. osebna izkaznica/potni list
  2. izobraževanje in usposabljanje
  3. delovne izkušnje
  4. drugi dokumenti

Naložite lahko do 20 datotek za kategorije 1, 2 in 4 ter do 50 datotek za kategorijo 3 (največ 2 MB na datoteko).

Dokazila morajo biti v formatu PDF, TIFF ali JPG. Drugi formati datotek niso podprti.

Če prejmete sporočilo o napaki, poskusite dokazilo preimenovati: pred pripono datoteke (pdf, tiff, jpg) uporabite samo eno piko (.) in ne uporabite posebnih znakov (_-/ itd.) ali presledkov v imenu datoteke.

Predhodno naloženi dokument si lahko ogledate tako, da kliknete ikono „Prikaži“ (v obliki očesa), izbrišete pa ga tako, da kliknete ikono koša. Izbrišete lahko samo dokument, ki še ni povezan ali ni več povezan s prijavo.

B. Povežite dokazila s svojo prijavo

Potem ko dokazila naložite v svoj račun EPSO, jih morate povezati z ustreznimi podatki v svoji prijavi, in sicer tako da kliknete gumb „Poveži dokazila“, ki je na voljo ob vsaki prijavi v zavihku „Prijave“ v vašem računu EPSO.

S klikom gumba „Poveži dokazila“ dostopate do seznama dokazil, ki ste jih naložili v svoj račun EPSO. Dokazila so razvrščena po vrsti datoteke. Za vsak vnos pod „Izobraževanje in usposabljanje“ in „Delovne izkušnje“ morate povezati dokazilo, ki ste ga predhodno naložili glede na vrsto datoteke. Tudi osebno izkaznico/potni list in informacije iz razdelka Talent screener morate podpreti s povezanimi dokazili.

Imate naslednje možnosti:

  1. prikaži dokument (ogled) (v obliki očesa)
  2. poveži dokument (v obliki verige)
  3. odstrani vse povezave dokumentov (vsi na vrhu)
  4. odstrani povezavo dokumenta (v obliki pretrgane verige)

Dokazila ne bodo poslana službam, ki zaposlujejo.