Skip to main content

Kako odpovem termin za računalniško podprto testiranje?

Če ste se odločili, da testov ne boste opravljali, odpovejte svoj termin, da bo na voljo drugim kandidatom. To lahko naredite na spletu in sicer najpozneje 48 ur pred rezerviranim datumom testa.

Odpoved termina je nepreklicna, vaše sodelovanje v izbirnem postopku se s tem konča.

Sistem za rezervacijo termina Prometric je dostopen na povezavi v potrditvenem sporočilu, ki ga prejmete v svoj račun EPSO.

Postopek spremembe rezervacije termina si lahko ogledate na posnetkih zaslonskega okna.