Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšna so navodila za opravljanje računalniško podprtih testov?

Informacije o številu vprašanj, trajanju testiranja in minimalnem številu točk pri posameznih testih vsebuje razpis natečaja oziroma razpis za prijavo interesa.

Prihod v testni center:

Naslov testnega centra boste našli na povezavi v sporočilu s potrditvijo rezervacije. Potrditev boste prejeli v svoj račun EPSO po opravljeni rezervaciji testov. V testni center morate priti najmanj 30 minut pred testiranjem. Če boste pozni ali če boste zgrešili svoj termin, ne moremo jamčiti, da boste teste lahko opravljali.
Preden se odpravite na opravljanje testa, preberite pogosta vprašanja na povezavi: Kakšna pravila ravnanja veljajo v centrih za računalniško podprto testiranje?

Pritestih z vprašanji izbirnega tipa:

Ponudili vam bodo prvo prosto mesto. Če pridete prej, boste morda lahko teste opravljali pred predvideno uro. Pri več kot 30-minutni zamudi zaradi zunanjih okoliščin, denimo tehničnih težav zunaj nadzora našega izvajalca, lahko od testnega centra zahtevate nov datum testiranja.

Pri študiji primera, pisnem testu s področja natečaja in testih prevajanja:

Kandidatom svetujemo, da predvidijo več časa za testni center, ker lahko pride do nepričakovanih zamud. Zaradi različnih težav lahko pride do spremembe razporeda izpitov in izjemoma tudi večurnih zamud. Nadaljnje informacije boste po potrebi dobili v testnem centru.

Preverjanje istovetnosti:

V testni center morate prinesti:

  • natisnjeno potrditev rezervacije termina iz vašega računa EPSO
  • veljaven identifikacijski dokument z novejšo fotografijo in podpisom, denimo: potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje s fotografijo, nacionalno/regionalno dovoljenje za prebivanje, vojaška knjižica
  • če osebni dokument s fotografijo ne vsebuje podpisa, je treba istovetnost dodatno dokazati z dokumentom, ki vsebuje podpis, denimo: vozniško dovoljenje brez fotografije, bančna/kreditna kartica

Vaši osebni podatki na zgoraj navedenih dokumentih morajo biti enaki podatkom v vašem računu EPSO.

Začetek testiranja:

Opozarjamo, da ne morete zahtevati menjave delovne postaje, ki vam je bila dodeljena.

 

Na začetku testiranja boste morali potrditi svoje ime in priimek. Če test ni označen z vašim imenom, kliknite Ne in takoj obvestite osebo, ki nadzira opravljanje testa.
Vsa navodila v testih, uvodni zasloni in anketa bodo praviloma v vašem drugem jeziku. Pri jezikovnih natečajih se to lahko razlikuje.
Teste boste opravljali v jezikih, ki ste jih navedli v prijavi. To lahko preverite v svojem računu EPSO. Opozarjamo, da po oddaji prijavnice izbranega jezika ne morete več spremeniti. 
Vsaka delovna postaja bo opremljena z naslednjo opremo: 

  • pisalna tablica
  • pisalo
  • miška za desničarje
  • SAMO ZA teste za izbirne postopke CAST/P: ročni kalkulator z osnovnimi funkcijami (kot je prikazan spodaj ali podoben kalkulator, odvisno od lokacije testnega centra). Uporabljajo se enostavni kalkulatorji, zato navodila za njihovo uporabo ne bodo več na voljo. Pred začetkom testiranja morate sami zagotoviti, da kalkulator deluje (in tudi pobrisati spomin).
  • spletni kalkulator (glej sliko 4 spodaj) za teste numeričnega razumevanja
  • ušesni zamaški za enkratno uporabo (na zahtevo)
  • glušniki, ki so nameščeni na pregrado med delovnimi postajami oziroma so na voljo na zahtevo

Pred začetkom testa preverite, ali vsa oprema deluje. Če potrebujete pomoč, z dvigom roke obvestite osebo, ki nadzoruje opravljanje testa.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

 

Navodila za opravljanje testa:

Pred začetkom testiranja bo sistem prikazal 5- do 10-minutna navodila (odvisno od vrste testa), kako se premika po testu na računalniškem zaslonu in odgovarja na vprašanja.
Navodila podrobneje opišejo testno okolje in premikanje po testu, zato se šteje, da so kandidati s temi funkcijami seznanjeni, in v zvezi s tem urad EPSO ne bo sprejemal nobenih pritožb.
Pri nekaterih vprašanjih se boste morda morali pomakniti navzdol po zaslonu, da boste videli celotno vprašanje in vse odgovore. Ko boste pregledali navodila, kliknite KONEC, da lahko začnete s testiranjem.

Odmori in zaključek testiranja:

Izpolniti morate vse teste.
Ob določenem času med testiranjem lahko po želji napravite odmor. Točen časovni okvir bo naveden v vabilu k opravljanju testov.
Pazite, da ne boste nehote kliknili gumba KONEC, ker bi to pomenilo konec odmora in začetek naslednjega testa.
Če v kateremkoli trenutku med testiranjem zapustite testni prostor (nepredvideni odmor), ne boste imeli na voljo dodatnega časa.
Pri nekaterih testih lahko testiranje zaključite prej: obvestite osebo, ki nadzoruje testiranje, in tiho zapustite testni prostor.
Podpisati se morate vsakič, ko zapustite ali se vrnete v testni prostor.

Anketa:

Ob zaključku testiranja (razen e-simulacije nalog) boste lahko po želji izpolnili 5-minutno anketo o vaši izkušnji s postopkom testiranja. Anketa ni namenjena komentarjem/pripombam glede tehničnih vprašanj ali zahtevam za nevtralizacijo vprašanj (glej Pogosta vprašanja). Anketa se ne točkuje.

Po testiranju:

Po zaključenem testiranju lahko v testnem centru zahtevate potrdilo o udeležbi.
Testni centri ne sporočajo rezultatov testiranja.
Po zaključenem obdobju testiranja Prometric obdela rezultate, jih pošlje uradu EPSO, kjer jih na posebnem sestanku potrdi natečajna komisija. Ta postopek običajno traja nekaj tednov.
Testno obdobje se lahko po potrebi podaljša.