Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako zaprosim za prispevek k potnim stroškom in/ali stroškom bivanja?

V ocenjevalni center na dan ocenjevanja s seboj prinesite:

  • spodnje tri obrazce (izpolnjene in podpisane)
  • kopijo osebne izkaznice (obeh strani) ali potnega lista
  • potovalne dokumente

Kot dokazila veljajo samo naslednji dokumenti:

  • letalo: vstopni kupon ali kopija vozovnice (zgolj račun ne zadostuje)
  • vlak, avtobus, ladja: kopija vozovnice (zgolj račun ne zadostuje)
  • avtomobil: originalni račun za gorivo in/ali potrdilo o plačilu cestnine (potrdilo o plačilu mora biti datirano največ dva dni pred datumom opravljanja testov v ocenjevalnem centru in se mora nanašati na cesto, ki vodi v ocenjevalni center)

Če ti dokumenti ne bodo predloženi, bomo vaš zahtevek zavrnili.

  • hotelski račun, če ste upravičeni do prispevka za stroške nastanitve (razdelek 6 v pravilih)

Če na dan preverjanja še nimate vseh teh dokumentov, lahko popolno dokumentacijo pošljete po pošti na spodnji naslov.

Če je vaš testni center v Bruslju:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
1049 Brussels
Belgija

ali

če je vaš testni center v Luxembourgu:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Naslov, naveden v računu EPSO, mora biti vaš uradni naslov prebivališča v času izbirnega postopka. Svetujemo vam, da shranite kopije vseh poslanih dokumentov.

Kadar opravljate teste v ocenjevalnem centru, lahko, če ste upravičeni, zaprosite za prispevek k potnim stroškom, ne pa za povračilo dejansko nastalih stroškov (člen 2). Glede stroškov bivanja je prispevek predviden samo, če različni testi v ocenjevalnem centru potekajo v dveh zaporednih dneh ali so datumsko ločeni med seboj za največ tri dni (člen 6). Prispevka k stroškom nastanitve za noč pred opravljanjem testov v ocenjevalnem centru in noč po tem ne boste prejeli v skladu s spodaj navedenimi pravili:

PomembnoZahtevek za prispevek k potnim stroškom/stroškom bivanja s popolno dokumentacijo morate poslati v treh mesecih od datuma testiranja.

 

Pomembni dokumenti:

obrazec zahtevka za povračilo stroškov

obrazec za pravne osebe: izberite Fizična oseba

obrazec za finančno identifikacijo