Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali se potni stroški povrnejo?

EPSO ne prispeva k potnim stroškom, nastalim zaradi vaše udeležbe na računalniško podprtih testih ali vmesnih/predhodnih testih (tj. testih z vprašanji izbirnega tipa, e-simulaciji nalog in testih prevajanja).

Kandidati, ki so povabljeni na opravljanje študije primera ali pisnega testa s področja natečaja, in katerih stalno prebivališče je v državi zunaj EU, lahko zaprosijo za prispevek k povrnitvi potnih stroškov, če se ti testi opravljajo v ocenjevalnem centru (preverite v ustreznem razpisu natečaja).

Kadar opravljate teste v ocenjevalnem centru lahko, če ste upravičeni, zaprosite za prispevek k potnim stroškom, ne pa za povračilo dejansko nastalih stroškov (člen 2). Glede stroškov bivanja je prispevek predviden samo, če različni testi v ocenjevalnem centru potekajo v dveh zaporednih dneh ali so datumsko ločeni med seboj za največ tri dni (člen 6). Prispevka k stroškom nastanitve za noč pred opravljanjem testov v ocenjevalnem centru in noč po tem ne boste prejeli v skladu s spodaj navedenimi pravili:

Pomembno: Zahtevek za prispevek k potnim stroškom/stroškom bivanja s popolno dokumentacijo morate poslati v treh mesecih od datuma testiranja.

Praviloma je podlaga za izračun naslov prebivališča, naveden v vašem računu EPSO.

Če izpolnjujete pogoje za nadomestilo stroškov:

  •  izpolnite obrazca: pravna oseba (izberite Fizična oseba) in finančna identifikacija
  •  ju natisnite in podpišite
  •  banka ožigosa obrazec za finančno identifikacijo
  •  natisnite, izpolnite in podpišite obrazec za prispevek
  •  pošljite zgoraj navedene dokumente s kopijo svoje osebne izkaznice ali potnega lista in dokazilom o potovanju in/ali nastanitvi na naslov:

European Personnel Selection Office
Travel expenses candidates
L-107
1049 Brussels
Belgija

Več o tem, kako zaprositi za prispevek k povrnitvi potnih stroškov in/ali stroškov bivanja v povezanem vprašanju.