Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali se lahko prijavim, tudi če imam višje kvalifikacije od zahtevanih?

Question categories:

V razpisu natečaja oz. razpisu za prijavo interesa so navedeni minimalni pogoji glede kvalifikacij in delovnih izkušenj. Opisane so tudi naloge, ki jih boste morda morali opravljati.

Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo vsaj te minimalne pogoje in imajo relevantne kvalifikacije oziroma izkušnje za opravljanje teh nalog.

Če imate dodatne kvalifikacije in/ali delovne izkušnje, se boste vseeno lahko zaposlili samo v razredu/funkcionalni skupini in za profil delovnega mesta, kakor je navedeno v razpisu.

Če imate denimo univerzitetno diplomo, lahko vseeno sodelujete v izbirnem postopku za strokovno-tehnične uslužbence. Skrbno preberite opis nalog, da boste lahko preverili, ali imate ustrezne izkušnje in motivacijo za opravljanje zahtevanih nalog.