Skip to main content

Kaj pomenijo različne funkcionalne skupine?

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Razvrščena so v štiri funkcionalne skupine:

  • I. fizične naloge in upravno-administrativne podporne naloge
  • II. pisarniške in tajniške naloge, pisarniško poslovanje in druge enakovredne naloge
  • III. izvedbene naloge, priprava osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge
  • IV. upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge

Seznanite se s posebnimi pravili Evropske komisije o zaposlovanju pogodbenih uslužbencev v angleščini, francoščini ali nemščini.