Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj naj naredim, če v testnem centru naletim na tehnično ali organizacijsko težavo, ki bi lahko vplivala na mojo uspešnost pri opravljanju testa?

Če pride do težave:

  • o tem obvestite nadzorno osebje za odpravo težave in zahtevajte, da se incident pisno evidentira, IN
  • v 3 koledarskih dneh od datuma testiranja pisno obvestite urad EPSO (uporabite spletni kontaktni obrazec) in na kratko opišite težavo