Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj je natečajna komisija?

Question categories:

Za vsak postopek za izbiro uradnikov za nedoločen čas se imenuje posebna natečajna komisija, ki je odgovorna za izbor kandidatov na posamezni stopnji postopka in za pripravo končnega seznama uspešnih kandidatov. Vsako natečajno komisijo sestavljajo uradniki institucij EU, ki se načeloma delijo na stalne in nestalne člane komisije. Stalni člani so s svoje institucije napoteni v urad EPSO običajno za 2 do 4 leta, da se zagotovi skladnost med izbirnimi postopki. Nestalni člani so imenovani za posamezne izbirne postopke, na primer zaradi svojega strokovnega ali jezikovnega znanja.