Skip to main content

Kaj je rezervni seznam?

Question categories:

Kandidati, ki uspešno opravijo natečaj za uradnike, so uvrščeni na rezervni seznam, na katerem institucije EU poiščejo kadre za svoja prosta delovna mesta, kadar jih potrebujejo. Namen natečajev torej ni zapolniti določena delovna mesta, ampak pripraviti rezervni seznam kadrov za morebitne potrebe institucij.

Kandidate, ki pri ocenjevanju dosežejo najvišje število točk, uvrstimo na rezervni seznam.

Rezervni seznami za natečaje za splošne profile so veljavni eno leto. Za druge profile veljajo tri leta. Veljavnost rezervnih seznamov se lahko podaljša v skladu s potrebami institucij.