Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj je javni natečaj?

Question categories:

Institucije EU izberejo kandidate, s katerimi sklenejo pogodbe za nedoločen čas, z javnimi natečaji. S testi in drugimi preskusi ocenimo poklicne sposobnosti in nekatere ključne kompetence kandidatov. Zaradi velikega števila kandidatov je tak postopek najbolj pošten in pregleden. To tudi pomeni, da ne moremo upoštevati samoiniciativno poslanih prijav.