Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšne so naloge strokovno-tehničnih uslužbencev in uslužbenk v institucijah EU?

Question categories:

Strokovno-tehnični uslužbenci in uslužbenke (AST) običajno opravljajo izvršilne in/ali tehnične naloge (upravne in finančne naloge, komuniciranje, raziskave, oblikovanje in izvajanje politike itd.). Njihovo delo je pomembno za notranje upravljanje institucij, zlasti na področju proračunskih, finančnih in kadrovskih zadev, računalništva in upravljanja dokumentov ter znanstvenega in laboratorijskega dela.