Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako dolgo velja moj rezervni seznam?

Rezervni seznami za splošne natečaje so veljavni 1 leto. Za druge profile veljajo tri leta. Veljavnost rezervnega seznama se lahko podaljša, če se institucijam to zdi potrebno. Uvrstitev na rezervni seznam še ne jamči zaposlitve. Odločitev o podaljšanju veljavnosti rezervnega seznama se navadno sprejme nekaj tednov pred iztekom njegove veljavnosti in objavi na spletišču EU Careers.