Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali se lahko prijavim na različne izbirne postopke, profile in/ali funkcionalne skupine?

Question categories:

Da, lahko se prijavite na izbirne postopke, za katere izpolnjujete pogoje, razen če je drugače navedeno v razpisu natečaja/razpisu za prijavo interesa. Opozarjamo, da boste mogoče morali predložiti prijavo za vsak profil in/ali funkcionalno skupino.