Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako bodo izbrani kandidati in kandidatke v izbirnem postopku stalnega razpisa CAST?

Question categories:

Če se prijavite na izbirni postopek stalnega razpisa CAST, to samo po sebi še ne pomeni, da boste povabljeni na opravljanje testov. Samo če vas službe za zaposlovanje uvrstijo v ožji izbor, boste povabljeni na opravljanje testov, če in ko bo to potrebno.

Izbirni postopek sestavljajo naslednji koraki:

  1. Kandidati in kandidatke izpolnijo in potrdijo svojo prijavo oz. prijave ter jih vsaj vsakih šest mesecev posodobijo, da s tem potrdijo svoj interes in ostanejo vidni v podatkovni zbirki.
  2. Ko je treba, službe za zaposlovanje iz podatkovne zbirke vseh potrjenih in vidnih prijav uvrstijo v ožji izbor kandidate in kandidatke, katerih profili najbolje ustrezajo zahtevam njihovih služb.
  3. Kandidati in kandidatke iz ožjega izbora so povabljeni na opravljanje izbirnih testov, ki jih organizira EPSO. Ti računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa so organizirani v testnih centrih po vsem svetu.
  4. Kandidati in kandidatke, ki uspešno opravijo izbirne teste, so povabljeni na opravljanje zaposlitvenih testov, ki jih organizirajo službe za zaposlovanje. Ti testi lahko zajemajo razgovor in druge oblike ocenjevanja.
  5. Kandidati in kandidatke, ki uspešno opravijo zaposlitvene teste, lahko prejmejo ponudbo za zaposlitev.