Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšne teste bom moral/morala opravljati, če se uvrstim v ožji izbor?

Question categories:

Če vas služba za zaposlovanje uvrsti v ožji izbor, boste povabljeni na dve vrsti izbirnih testov.

Najprej boste opravljali vrsto testov z vprašanji izbirnega tipa za oceno splošnih sposobnosti besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja (v svojem 1. jeziku).

Nato boste opravljali poseben test kompetenc* za profil in funkcionalno skupino, za katera ste se prijavili (v svojem 2. jeziku). 

Če ste že uspešno opravili teste sklepanja za enako ali višjo funkcionalno skupino, niste pa opravili testa kompetenc*, boste povabljeni samo na test kompetenc*.

EPSO ne organizira testov kompetenc za profile iz funkcionalne skupine I. Če uspešno opravite teste sklepanja za funkcionalno skupino I, boste povabljeni na test kompetenc, če ga organizira služba za zaposlovanje.

Služba za zaposlovanje lahko za delovno mesto v kateri koli funkcionalni skupini od vas zahteva, da opravljate teste, za katere meni, da so relevantni za predvideno delovno mesto, npr. test priprave besedil, vozniški preskus itd. Informacije o teh testih bodo dale službe za zaposlovanje.

Oglejte si naše vzorčne teste (Pogodbeni uslužbenci – Test kompetenc).

* Kandidati in kandidatke za jezikovne profile (korektorice in korektorji ter prevajalci in prevajalke) namesto testa kompetenc opravljajo test razumevanja jezika.