Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste?

Question categories:

Če uspešno opravite izbirne teste (pri vsakem testu morate doseči najmanjše zahtevano število točk, kot je določeno v razpisu za prijavo interesa), vas bo kadrovska služba zadevne institucije povabila na razgovor.

Vaši rezultati ostanejo veljavni (od dneva, ko so rezultati objavljeni v vašem računu EPSO):

  • 10 let pri testih sklepanja
  • 5 let pri testu kompetenc

Rezultati so veljavni za profil in kompetence, za katere so vas testirali, ter za nižje funkcionalne skupine.

Primer: Opravili ste test sklepanja in test kompetenc za profil in funkcionalno skupino Pravo (FS IV).

Vaši rezultati bodo veljavni za profil Pravo (funkcionalna skupina IV) in tudi za nižje funkcionalne skupine profila Pravo, v tem primeru za funkcionalno skupino III.

Lahko vas torej povabijo na razgovor za prosto delovno mesto v funkcionalni skupini IV in III.

In nasprotno, če uspešno opravite teste za funkcionalno skupino III profila Pravo, vaši rezultati ne bodo veljavni za višje funkcionalne skupine, v tem primeru za funkcionalno skupino IV.