Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kaj se zgodi, če opravim izbirne teste, zaposlitvenih testov pa ne?

Question categories:

Službe, ki zaposlujejo, lahko na razgovor (in dodatne teste) povabijo več kandidatov za vsako prosto delovno mesto. O rezultatih razgovora (in morebitnih testov) obvestijo kandidate.

Tudi če ste v tem primeru neuspešni, ostanejo vaši rezultati izbirnega postopka veljavni (*) od datuma objave v vašem računu EPSO za:

  • 10 let (testi sklepanja)
  • 5 let (testi kompetenc)
  • 5 let (testi razumevanja jezika)

Službe, ki zaposlujejo, vas lahko ponovno izberejo (uvrstijo v ožji izbor) in povabijo na razgovor (ali druge teste). 

Prijavo posodabljajte vsaj vsakih šest mesecev, da ostanete vidni službam, ki zaposlujejo.

 

(*) To velja samo za postopke CAST/P. Vaši rezultati testov izbirnega postopka CAST/P ne veljajo za druge izbirne postopke.