Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšna je začetna plača pogodbenih uslužbencev?

Osnovna mesečna plača (v evrih) za 40-urni delavnik (se uporablja od 1. julija 2020), stopnja 1:

funkcionalna skupina IV (plačni razredi 13–18): 3 555,98–6 593,66
funkcionalna skupina III (plačni razredi 8–12): 2 777,78–4 552,18
funkcionalna skupina II (plačni razredi 4–7): 2 169,66–3 142,81
funkcionalna skupina I (plačni razredi 1–3): 2 088,92–2 672,85

Več informacij o zaposlitvenih pogojih vsebujejo kadrovski predpisi, objavljamo tudi najnovejše podatke o plačah uradnikov in pogodbenih uslužbencev (letna posodobitev se uporablja od julija 2020).