Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kakšno vrsto pogodbe mi bodo ponudili?

Vrsta pogodbe je odvisna od številnih elementov, tudi od službe, ki zaposluje.

Za več informacij o pogodbenih pogojih preberite točko 4 Priloge III razpisa za prijavo interesa.