Skip to main content

Kdaj lahko vložim zahtevek za pregled odločitve?

Question categories:

Na vsaki stopnji natečaja lahko zahtevate pregled vsake odločitve natečajne komisije ali urada EPSO, ki vpliva na vaše napredovanje v postopku, če menite, da je bila storjena vsebinska napaka ali so bila kršena pravila natečajnega postopka.