Skip to main content

Nekaj je bilo narobe z enim od testnih vprašanj izbirnega tipa – kaj lahko storim?

Če resno dvomite o vsebini testnega vprašanja, se obrnite na nas izključno prek spletišča urada EPSO (službe za kontakt s kandidati) v treh koledarskih dneh od datuma opravljanja računalniško podprtih testov ter opišite vprašanje (vsebino), da je mogoče ugotoviti, za katero vprašanje oz. vprašanja gre, in čim natančneje pojasnite domnevno napako. Navedite tudi svojo številko kandidata (glej zadevno prilogo k razpisu natečaja).

Če navedeno vprašanje kljub temeljiti kontroli kakovosti ne ustreza strogim kriterijem kakovosti urada EPSO, se sprejmejo naslednji popravni ukrepi:

  • vprašanje se popravi ali odstrani iz podatkovne zbirke
  • vprašanje se razveljavi („nevtralizira“) in točke se razdelijo med preostala vprašanja v testu
  • če se uporabi postopek nevtralizacije, se nevtralizirano vprašanje v podrobnih rezultatih označi s črko „N“