Skip to main content

Zakaj sem dobil(a) tako malo točk na predhodnem testu?

Question categories:

Vaše osebno mnenje o tem, kako bi morali oceniti vaš test, je subjektivno in ne more nadomestiti ocene natečajne komisije. Vaše mnenje ne more šteti za neovrgljiv dokaz o očitni napaki, ki naj bi jo storila natečajna komisija.

Odločitev natečajne komisije glede točkovanja testa temelji na vnaprej določenih izbirnih merilih in opombah ocenjevalca.

Pri testih prevajanja na primer se točke odštejejo za:

  • opustitve
  • pomenske, slovnične, terminološke napake, napačno rabo jezikovne zvrsti
  • težave pri prenosu/prevajanju sporočila prevodnega besedila
  • pomanjkljivo besedišče/izrazje, potrebno za prevod besedila
  • nedokončan prevod
  • itn.

Kar zadeva pravni vidik, je treba upoštevati naslednje:

  • ocenjevanje anonimnih testov opravijo usposobljeni ocenjevalci po ocenjevalni lestvici
  • ocenjevalci dobijo stroga navodila glede standardov kakovosti
  • za napake se točke odštejejo (testi prevajanja)