Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Opombe so premalo obsežne, potrebujem več razlage v zvezi z doseženimi točkami.

Question categories:

Pisno smo vam že sporočili doseženo število točk in opombe. Ne bo več nobenih dodatnih opomb.