Skip to main content

Menim, da je pri točkovanju mojega testa prišlo do vsebinske napake (npr. prejel sem točke drugega kandidata/mogoče ni bil ocenjen celoten test)

Question categories:

Preden natečajna komisija sporoči rezultate, jih preveri, odobri in potrdi.