Skip to main content

Ali mi lahko sporočite število točk za vsak opravljeni test?

Question categories:

Ne. Točke se dodelijo zgolj za kompetence, preverjene z več testi, kakor je navedeno v spričevalu kompetenc.