Skip to main content

Ali lahko dobim bolj podroben komentar v spričevalu kompetenc?

Question categories:

Spričevalo kompetenc naj bi kandidatu dalo samo splošen pregled močnih in šibkih področij posamezne kompetence. Urad EPSO ga je uvedel zaradi transparentnosti, ni pa obvezno, saj so odločitve natečajne komisije ustrezno in zadostno utemeljene s sporočilom ocen, dobljenih za posamezno kompetenco.