Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali sem lahko izbran/-a (uvrščen/-a v ožji izbor) za več kot en profil oziroma funkcionalno skupino?

Question categories:

Da, lahko ste izbrani (uvrščeni v ožji izbor) za več kot en profil in/ali funkcionalno skupino.

Če boste izbrani več kot enkrat (s strani več kadrovskih služb) za enak profil v isti funkcionalni skupini, boste teste opravljali le enkrat.

Če boste izbrani za različne profile oziroma funkcionalne skupine, boste povabljeni na testiranje za te profile oziroma funkcionalne skupine v enakem zaporedju, kot je urad EPSO prejel zahtevke posameznih kadrovskih služb.

Zaporedja zahtevkov za testiranje ne morejo spremeniti ne kadrovske službe ne kandidati ne urad EPSO.

Če ste že opravili teste sklepanja, ste lahko povabljeni na testiranje kompetenc* za različne profile v enakem obdobju testiranja.

* Kandidati za jezikovne profile (korektorji in prevajalci) namesto testa kompetenc opravljajo test razumevanja jezika.