Skip to main content

Kaj je preverjanje dodatnih sposobnosti in kako poteka?

S preverjanjem dodatnih sposobnosti lahko natečajna komisija laže določi kandidate, ki po svojem profilu najbolje ustrezajo nalogam in merilom izbora, določenim v razpisu natečaja za specialistične profile.

V spletni prijavnici boste morali v oddelku o dodatnih sposobnostih odgovoriti na sklop vprašanj. Vprašanja temeljijo na merilih izbora iz razpisa natečaja, odgovore bo ocenila natečajna komisija.

Vsi prijavljeni kandidati odgovarjajo na isti sklop vprašanj. Natečajna komisija ima tako na voljo odgovore vseh kandidatov v enaki strukturirani obliki, kar omogoča objektivno oceno primerljivih dosežkov vseh kandidatov.

Natečajna komisija z uporabo enakih vnaprej določenih izbirnih meril zagotovi objektivno ocenjevanje vseh kandidatov na istem področju natečaja.