Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako določite „mejno število točk‟?

Pri določanju mejnega števila točk kandidate razvrstimo po padajočem vrstnem redu glede na njihove rezultate. Natečajna komisija nato označi najvišje uvrščene kandidate, ki jih lahko povabimo na naslednji del izbirnega postopka (glej vprašanje: Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka). Mejno število točk je enako rezultatu zadnjega označenega kandidata v tem ožjem izboru.