Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako natečajna komisija določi število točk za posamezni odgovor pri preverjanju dodatnih sposobnosti?

Natečajna komisija določi objektivne kriterije ocenjevanja v skladu z razpisom natečaja in jih sprejme še pred izbirnim postopkom.

Točkovanje posameznih odgovorov nato temelji na presoji natečajne komisije, kako dobro navedene informacije v vaši prijavnici izpolnjujejo ocenjevalne kriterije.