Skip to main content

Koliko kandidatov se bo po preverjanju dodatnih sposobnosti uvrstilo v naslednji del izbirnega postopka?

V razpisu natečaja je navedeno, koliko kandidatov bomo povabili v naslednji del izbirnega postopka. Navadno jih povabimo do trikrat več, kot je končno število uspešnih kandidatov.