Skip to main content

Imam veliko poklicnega znanja in izkušenj, vendar se lahko v EU za nedoločen čas zaposlim samo tako, da skupaj z deset tisoči prijavljenih sodelujem v natečaju.

Question categories:

Res je, na natečaje za splošne profile AD se lahko v skladu s Kadrovskimi predpisi (uradni dokument, ki navaja pravila, načela in delovne pogoje za uslužbence Evropske unije) vsako leto prijavi na deset tisoč kandidatov, vendar je za prijavo potrebna univerzitetna diploma. Za kandidate z določeno ravnjo poklicnih izkušenj urad EPSO organizira številne natečaje za specializirane profile s posebnimi izbirnimi merili, ki upoštevajo poklicne izkušnje.

Ti posebni izbirni postopki za specializirane profile (odvetniki, ekonomisti, raziskovalci itd.) vsebujejo posebne zahteve glede poklicnih izkušenj, izobrazbe itd., zato se lahko prijavijo res samo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje.

Kadar je mogoče in ob upoštevanju števila kandidatov (pogosto več sto) in glede na iskane profile, se natečaji za specializirane profile organizirajo brez predhodno računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa. Od leta 2010 se je manj kot tretjina natečajev za specializirane profile začela z računalniško podprtimi testi. Na začetku natečaja je torej poudarek neposredno na izobrazbi in poklicnih izkušnjah.