Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali imam več možnosti, da uspešno opravim izbirni postopek, če že delam za institucije EU?

Question categories:

Urad EPSO organizira odprte izbirne postopke za vse državljane EU. Na nobeni stopnji natečaja ne razlikujemo med notranjimi in zunanjimi kandidati. Testi, vključno z računalniško podprtimi testi, preverjanjem dodatnih sposobnosti in pisnimi testi, so anonimni.

Vsi kandidati opravljajo enakovredne teste in za vse se uporabljajo enaki pogoji.

Kadrovski predpisi (uradni dokument, ki navaja pravila, načela in delovne pogoje za uslužbence Evropske unije) jasno opredeljujejo pravni okvir za organizacijo natečajev. Javni natečaji so namenjeni vsem državljanom EU, notranji natečaji pa se organizirajo izključno za kandidate, ki že delajo v institucijah. Notranji kandidati ne smejo prejeti nobenih dodatnih točk na javnem natečaju, ker bi to seveda pomenilo neenako obravnavanje.