Skip to main content

Kako se testira poznavanje EU in motiviranost?

Question categories:
Zavezanost evropskemu projektu je še naprej glavni dejavnik za prijavo na razpis in izbor prihodnjega osebja. Poznavanje EU in motiviranost za delo v EU se preverjata v različnih delih izbirnega postopka:
  • prek spletnega orodja za samopreverjanje, ki ga kandidat izpolni pred oddajo prijavnice;
  • s prijavnico, v kateri kandidat navede študij ali poklicne izkušnje v zvezi z EU ter opiše svojo motivacijo za delo v EU;
  • v ocenjevalnem centru s testi, ki temeljijo na resničnih delovnih scenarijih v institucijah EU. Te scenarije na podlagi resničnih delovnih okoliščin pripravijo uslužbenci EU. Potrebno je dobro poznavanje dela institucij, njihovih nalog in kako medsebojno sodelujejo;
  • v ocenjevalnem centru, kjer kandidati na razpisu za upravne uslužbence diplomante opravijo razgovor o motivaciji in odgovorijo na vprašanja, kot so: zakaj se kandidat zanima za delo za EU, ozaveščenost in zavezanost vrednotam EU, razumevanje sedanjih in prihodnjih izzivov EU, pričakovanja glede poklicne poti v EU, poznavanje EU in njenega nastanka, institucij EU in glavnih politik EU.