Skip to main content

Kakovost prevoda testnih vprašanj je v nekaterih jezikih boljša kot v drugih.

Question categories:

Teste in testna vprašanja prevedejo poklicni prevajalci v institucijah EU. Pred uporabo se izvede stroga kontrola kakovosti.

Z redno kontrolo kakovosti vprašanj v računalniško podprtih testih z vprašanji izbirnega tipa (vsi jeziki, vsa vprašanja itd.) ugotavljamo in popravljamo morebitne napake. Testna vprašanja, ki jih kandidati izpodbijajo, pregleda natečajna komisija in če ugotovi, da so pomanjkljiva, se nevtralizirajo za vse kandidate, ki so jih prejeli, in se odstranijo iz baze testnih vprašanj za prihodnje kandidate. Dejansko je bilo do zdaj nevtraliziranih izredno majhno število vprašanj izbirnega tipa, in sicer od manj kot 0,09 % do 0,33 % glede na skupno število vprašanj izbirnega tipa v bazi.

Vzorčne teste za večino testov EPSO v različnih jezikih boste našli v razdelku Vzorčni testi.