Skip to main content

Na testu besednega sklepanja sem dosegel majhno število točk, čeprav sem ga opravljal v svojem maternem jeziku.

Question categories:

Test besednega sklepanja ne preverja znanja jezika, zato nizko doseženo število točk ne pomeni, da je znanje jezika pomanjkljivo. Test zgolj preverja sposobnost sklepanja. Testi sklepanja imajo izredno pomembno vlogo pri ocenjevanju, ker je vsakdanje delo uslužbencev EU odvisno od njihove sposobnosti sklepanja in razumevanja kompleksnih informacij. Težavnostno raven računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa določi natečajna komisija za vsak natečaj posebej, zato je lahko za posamične natečaje različna. Svojih rezultatov iz različnih let zato ne bi smeli primerjati.