Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Ali lahko na test prevajanja prinesem svoje slovarje?

Question categories:
V testnih centrih slovarji niso na voljo, vendar lahko pri nekaterih testih prevajanja (kadar je tako izrecno navedeno v razpisu natečaja) kandidati prinesejo s seboj svoje slovarje.
 
Dovoljeni so samo papirni slovarji brez prostih listov. Slovarji ne smejo biti popisani ali imeti z roko napisanih opomb ali oznak.
 
Elektronski slovarji niso dovoljeni. Pisno, natisnjeno (denimo z interneta) ali fotokopirano gradivo ni dovoljeno. Druge knjige, brošure ali drugo referenčno gradivo ni dovoljeno.
 
V testni center je treba prispeti dovolj zgodaj zaradi varnostnega preverjanja slovarjev.