Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Kako bo preverjeno moje jezikovno znanje na „stalnem izbirnem postopku CAST za prevajalce“?

Question categories:

S testi EPSO se bo preverilo vaše znanje jezikov le na naslednji način:

  • Jezik 1 (L1), ki je lahko kateri koli od 24 uradnih jezikov EU, se bo preveril z vprašanji izbirnega tipa, ki zajemajo besedno, številčno in abstraktno sklepanje. Znanje L1 morate imeti vsaj na ravni C1 (učinkoviti uporabnik).
  • Jezik 2 (L2), ki je lahko angleščina, francoščina ali nemščina, vendar se mora razlikovati od L1, se bo preveril s testom razumevanja jezika, ki vsebuje vprašanja izbirnega tipa. Znanje L2 morate imeti vsaj na ravni B2 (samostojni uporabnik).

Dodatne informacije o zgornjih testih so objavljene na spletni strani vzorčnih testov.

Službe, ki zaposlujejo, lahko organizirajo dodatne teste, na primer prevajalske teste.