Skip to main content

Ali moram v prijavnici navesti vse pridobljene kvalifikacije/diplome?

Da, obvezno morate navesti vse svoje diplome/kvalifikacije.

Točka 1 izjave v vaši prijavnici navaja: „Častno izjavljam, da so vse navedene informacije v tej prijavi resnične in popolne.“ Neizpolnjevanje te obveznosti lahko pomeni izključitev iz izbirnega postopka.