Skip to main content

Kako zagotovite enako obravnavanje kandidatk in kandidatov ter nepristranskost natečajne komisije v izbirnih postopkih?

Question categories:

Za vsak izbirni postopek se imenuje natečajna komisija, da izbere najboljše kandidate in kandidatke na podlagi kvalifikacij in kompetenc, določenih v razpisu natečaja. Natečajne komisije sestavljajo uradnice in uradniki institucij EU, urad EPSO pa si prizadeva zagotoviti uravnoteženost natečajnih komisij glede na spol, znanje jezikov, zastopanost osebja in uprave ter velikost institucije. Delo natečajne komisije vodi predsednica oz. predsednik, s pomočjo ene ali več podpredsednic oz. podpredsednikov. Za vse naloge, povezane z ocenjevanjem kandidatk in kandidatov na različnih stopnjah izbirnega postopka, velja tajnost dela natečajne komisije. Vse te naloge se tudi vključijo v spričevala kompetenc, ki jih kandidati in kandidatke prejmejo zaradi preglednosti.

EPSO pripisuje velik pomen enakosti ter si prizadeva vsem kandidatkam in kandidatom zagotoviti enake možnosti, obravnavanje in dostop, in sicer:

  • Osnovno načelo delovanja izbirne komisije je nepristranskost. Na primer, med članico oz. članom natečajne komisije in kandidatko oz. kandidatom, ki ga ta član oz. članica natečajne komisije ocenjuje, ne sme biti neposredne hierarhične povezave ali neposrednega sorodstvenega razmerja. Kljub temu bolj oddaljena pretekla ali celo trenutna poslovna povezava sama po sebi ne izključuje samodejno možnosti ocenjevanja.
  • Tako člani in članice natečajne komisije kot kandidati in kandidatke morajo prijaviti vsako morebitno navzkrižje interesov uradu EPSO, da se to lahko upošteva in se ustrezno opravijo morebitne prilagoditve.
  • Natečajna komisija upošteva vnaprej določena merila za pripustitev k natečaju, izbor in ocenjevanje, ki so navedena v razpisu natečaja. Ta merila se skrbno in dosledno dokumentirajo, sprejemajo in uporabljajo.
  • Obsežno usposabljanje, mentorstvo in nadzor članic in članov natečajne komisije ter redni sestanki za ponovni pregled zagotavljajo usklajen pristop k ocenjevanju.
  • EPSO izvaja sistematične kontrole kakovosti in statistične analize za spremljanje in odpravljanje vsakršne morebitne pristranskosti pri ocenjevanju kandidatk in kandidatov.