Skip to main content

Zakaj ne morem naložiti dokazil?

Ustrezna dokazila se lahko nanašajo na eno od naslednjih štirih skupin:

  1. nacionalna osebna izkaznica ali potni list
  2. izobraževanje in usposabljanje
  3. delovne izkušnje
  4. drugi dokumenti

Naložite lahko do 20 datotek za 1., 2. in 4. skupino ter do 50 datotek za 3. skupino.

Velikost posamezne datoteke je največ 2 MB, datoteke lahko naložite samo v obliki PDF, TIF ali JPG. Druge oblike datotek niso podprte.

Če se pojavi sporočilo o napaki, dokument ustrezno preimenujte: pred pripono datoteke (pdf, tiff, jpg) uporabite samo eno piko (.) ter se izogibajte posebnim znakom (_-/ itd.) in presledkom v imenu datoteke.