Skip to main content

Kako naj naložim/povežem svoja dokazila?

Najpozneje dan pred začetkom testov v ocenjevalnem centru morate predložiti skenirane kopije ustreznih dokazil v podporo informacijam iz vaše prijave. Kopije dokazil morajo biti:

A. naložene v vaš račun EPSO in
B. povezane z vašo prijavo.

Podrobnosti o dokazilih, ki jih je treba naložiti, so v Splošnih pravilih za javne natečaje, ki so priložena razpisu natečaja.

A. Naložite dokazila v svoj račun EPSO

Skenirane kopije dokazil najprej naložite v svoj račun EPSO, tako da kliknete gumb „Naloži dokazila“, ki je na voljo v vašem računu EPSO.

Ustrezna dokazila se lahko nanašajo na eno od naslednjih 4 kategorij:

  1. osebna izkaznica/potni list;
  2. izobraževanje;
  3. delovne izkušnje;
  4. drugi dokumenti.

Naložite lahko do 20 datotek za kategorije 1, 2 in 4 ter do 50 datotek za kategorijo 3 (največ 2 MB na datoteko).

Dokazila morajo biti v formatu PDF, TIFF ali JPG. Drugi formati datotek niso podprti.

Če prejmete sporočilo o napaki, poskusite dokazilo preimenovati: pred pripono datoteke (pdf, tiff, jpg) uporabite samo eno piko (.) in ne uporabite posebnih znakov (_-/ itd.) ali presledkov v imenu datoteke. 

Predhodno naloženi dokument si lahko ogledate tako, da kliknete ikono „Prikaži“ (v obliki očesa), izbrišete pa ga tako, da kliknete ikono koša. Izbrišete lahko samo dokument, ki še ni povezan ali ni več povezan s prijavo.

B. Povežite dokumente s svojo prijavo

Potem ko dokumente naložite v svoj račun EPSO, morate ustrezne dokumente povezati s svojo prijavo, tako da kliknete gumb „Link supporting documents“ (povezava dokumentov), ki je na voljo ob vsaki prijavi v zavihku „Prijave“ v vašem računu EPSO.

S klikom gumba „Link supporting documents“ dostopate do seznama dokumentov, ki ste jih naložili v svoj račun EPSO. Dokumenti so razvrščeni po vrsti datoteke (4 kategorije) in po abecednem vrstnem redu pod „Prikaži ime“. Imate naslednje možnosti:

  1. prikaži dokument (ogled) (v obliki očesa);
  2. poveži dokument (v obliki verige);
  3. odstrani vse povezave dokumentov (vsi na vrhu);
  4. odstrani povezavo dokumenta (v obliki pretrgane verige).

Ko boste storili vse potrebno, se s klikom gumba „Nazaj“ vrnete na prejšnji zaslon.

Dokazila ne bodo poslana službam, ki zaposlujejo.