Skip to main content

Kdaj moram predložiti dokazila o poklicnih izkušnjah in diplomah?

Skenirane kopije ustreznih dokumentov, ki so v podporo informacijam iz prijave, morajo naložiti samo kandidati, ki so povabljeni na opravljanje testov v ocenjevalnem centru. Na splošno velja, da je treba dokazila naložiti najpozneje dan pred začetkom opravljanja ustnega testa v ocenjevalnem centru.

Kandidati za pogodbene uslužbence (CAST/P) naj dokazil ne povezujejo s svojimi prijavami CAST/P.