Skip to main content

Kakšne dodatne postopke lahko pričakujem, če me zaposlijo pri Evropski komisiji na delovnem mestu, na katerem bom ravnal/-a z občutljivimi in tajnimi podatki?

Question categories:

V skladu s členom 10(2) Sklepa Komisije2015/444[1] mora imeti vse osebje Evropske komisije, ki ravna z občutljivimi in tajnimi podatki, kar zahteva visoko stopnjo zaupnosti („tajni podatki EU“), ustrezno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov („EU SECRET“).

Ker Komisija redno ravna z občutljivimi in tajnimi podatki, kar zahteva visoko stopnjo zaupnosti, je v interesu službe, da so člani osebja, katerih naloge zahtevajo dostop do občutljivih in tajnih podatkov, varnostno preverjeni na ustrezni stopnji („EU SECRET“).

Zato se od kandidatov, ki uspešno opravijo izbirni postopek, kot pogoj za zaposlitev na nekatera delovna mesta v Evropski komisiji lahko zahteva, da opravijo postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov v skladu s Sklepom. Takšen pogoj bo jasno naveden v razpisu zadevnega prostega delovnega mesta. Uspešni kandidati bodo morali zato opraviti postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.

Postopek za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov izvede pristojni nacionalni organ države članice, katere državljanstvo ima kandidat. Ta postopek se lahko med državami članicami precej razlikuje. Kandidatom in kandidatkam svetujemo, da se o njem pozanimajo pred prijavo na zadevni izbirni postopek.


[1]Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).