Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Zakaj je EPSO uvedel računalniško podprte teste, nadzorovane na daljavo?

EPSO je v začetku julija 2021 za določene natečaje in preverjanja uvedel računalniško podprte teste, nadzorovane na daljavo.

Testiranje na daljavo prek aplikacije ProProctor našega izvajalca Prometric kandidatom omogoča opravljanje testov na kateri koli lokaciji, ne da bi to vplivalo na poštenost njihove izvedbe.

Nadzor na daljavo uradu EPSO omogoča hitrejšo izvedbo izbirnega postopka.

Testiranje na daljavo omogoča več prilagodljivosti in je bolj stroškovno učinkovito, predvsem pa je nepogrešljivo v razmerah pandemije, saj je prisotnost v testnih centrih otežena zaradi javnozdravstvenih ukrepov, kot so omejitve potovanj in gibanja v nekaterih državah, zaradi katerih je prišlo tudi do zaprtja testnih centrov.