Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Splošni napotki za spletno prijavo

 • Pred prijavo preverite, ali so vsi podatki v vašem računu EPSO posodobljeni.
 • Preberite si razpis natečaja/razpis za prijavo interesa in Splošna pravila za javne natečaje/Splošna pravila za izbor pogodbenih uslužbencev, da se prepričate, ali izpolnjujete vse pogoje za pripustitev.
 • Povezava za prijavo bo na voljo na spletišču EU Careers, ko se bo začelo obdobje za prijavo.
 • Vzemite si dovolj časa za prijavo, saj je precej obsežna. Sami ste odgovorni, da prijavo potrdite v roku.
 • Pred potrditvijo preverite vsebino vsakega zavihka prijave, saj po potrditvi prijave ni več mogoče spreminjati. 
 • Prijavo morate izpolniti v jeziku, ki je določen v razpisu.
 • Ker so nekateri prijavni obrazci trenutno na voljo samo v angleščini, francoščini in nemščini, si lahko posamezne oznake in dele v vseh uradnih jezikih EU ogledate v tej razpredelnici.
 • Navedite morebitne posebne pogoje za opravljanje testov. Informacije so na voljo tudi na spletišču urada EPSO. Takoj se obrnite na nas, če potrebujete pomoč pri spletni prijavi.
 • V prijavo lahko kopirate samo besedilo iz preprostih besedilnih datotek (.txt), in sicer iz enostavnega urejevalnika besedil (npr. beležnica v operacijskem sistemu Windows ali TextEdit v sistemu Mac OS X), da se izognete vstavljanju nepotrebnih presledkov ali nezdružljivih znakov.
 • Izogibajte se uporabi gumbov „naprej“ ali „nazaj“ v brskalniku za pomikanje po prijavnem obrazcu in med različnimi prijavnimi obrazci v svojem računu EPSO (npr. za dostop do podatkov iz prejšnjih prijav). Uporabite gumbe na zaslonu.
 • Sistemi EPSO podpirajo internetne brskalnike, ki so v splošni rabi. Če naletite na težavo, poskusite najprej z drugim brskalnikom, preden se obrnete na nas. Za izpolnjevanje prijavnega obrazca odsvetujemo uporabo mobilnih naprav.
 • Takoj ob začetku prijave boste prejeli številko kandidata. To številko navedite v vsej korespondenci z uradom EPSO.
 • Kandidati bodo v poznejši fazi izbirnega postopka (praviloma hkrati s povabilom v ocenjevalni center) pozvani, da naložijo dokazila, ki potrjujejo navedbe v njihovi prijavi.
 • Na vprašanja, poslana službi EPSO za stike s kandidati v zadnjih dneh prijavnega obdobja, morda ne bo mogoče odgovoriti pred rokom za prijavo.